Centraal Register solvabiliteit

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen via Read more...

Nieuwe indicatieve tabel 2016

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw een nieuwe indicatieve tabel opgesteld. Deze "indicatieve tabel 2016" werd op 07.03.2017 gepubliceerd en vervangt de vorige "indicatieve tabel 2012" en daarenboven is dRead more...

e-Deposit

e-Deposit

e-Deposit staat voor het elektronisch neerleggen (uploaden) van stukken (conclusies, stukkenbundels, …). Via een online webapplicatie kunnen stukken in een bepaald dossier binnen een resp. instantie worden neergelegd, waarbij meteen een ontvangstbewijs wordt afgeleverd. e-deposit is reeds actief binnen de Hoven van Read more...

Categories

All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsion, habit, reason, passion, and desire.~Aristotle