« Go back to all news

Boetes flink pak duurder door de stijging van de opdeciemen


De boetes die worden uitgesproken door rechters worden steevast vermenigvuldigd met een bepaalde factor omdat de boetes voorzien in de wetten en wetboeken zelf niet telkenmale zouden moeten worden aangepast.

De recente aanpassing heeft tot gevolg dat de opdeciemen worden opgetrokken van 50 naar 70.

Concreet houdt dit in dat geldboeten voor feiten gepleegd vanaf 1 januari 2017 worden vermenigvuldigd met 8 in plaats van 6. een stijging met meer dan 30%.

De bijdrage aan het Fonds voor slachtoffers van geweldmisdrijven die wordt opgelegd na 01/01/2017 wordt eveneens vermenigvuldigd met een factor 8  en verhoogt van 150 euro naar 200 euro, dus ook voor feiten gepleegd vóór 01.01.2017.

programmawet van 25.12.2016 (BS 29.12.2016)

 


Latest News

Date: 23 mrt 19

Alle bestuurders van vennootschappen, VZW’s, stichtingen en trusts dienen tegen uiterlijk 30.09.2019 te laten registreren in het UBO register wie […]

Read More

Date: 31 mrt 17

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen […]

Read More

Date: 07 mrt 17

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw […]

Read More

It is a great ability to be able to conceal ones ability.~Unknown