Centraal Register solvabiliteit

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen via Read more...

Nieuwe indicatieve tabel 2016

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw een nieuwe indicatieve tabel opgesteld. Deze "indicatieve tabel 2016" werd op 07.03.2017 gepubliceerd en vervangt de vorige "indicatieve tabel 2012" en daarenboven is dRead more...

Boetes flink pak duurder door de stijging van de opdeciemen

De boetes die worden uitgesproken door rechters worden steevast vermenigvuldigd met een bepaalde factor omdat de boetes voorzien in de wetten en wetboeken zelf niet telkenmale zouden moeten worden aangepast. De recente aanpassing heeft tot gevolg dat de opdeciemen worden opgetrokken va Read more...