Rechtbanken

IMG_3979

De advocaten van het Daedalius advocatenkantoor vertegenwoordigen de cliënten voor alle Belgische en EU rechtbanken, in nationale en internationale arbitrages, voor allerlei beroepsinstanties en voor administratieve, fiscale, en andere nationale en internationale autoriteiten. Zij leveren hiermee een volledig pakket van gewone en alternatieve geschillenbeslechting, arbitrage en bemiddeling (mediatie) voor bijna elk geschil.

Waar mogelijk streven de advocaten van het Daedalius advocatenkantoor ernaar om geschillen eerst op te lossen via alternatieve geschillenbeslechting.

Op de foto  zie je het nieuwe gerechtsgebouw met de rechtbank van eerste aanleg en familierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Gent, en vredegerechten  van de diverse kantons te Gent aan de Opgeëistenlaan te Gent.

 

Latest News

Date: 31 mrt 17

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen […]

Read More

Date: 07 mrt 17

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw […]

Read More

Date: 29 dec 16

De boetes die worden uitgesproken door rechters worden steevast vermenigvuldigd met een bepaalde factor omdat de boetes voorzien in de […]

Read More

Silence is one of the hardest arguments to refute.~Josh Billings